Divadielko cesta okolo sveta

Tomík sa opäť veľmi nudí. Vyskúšal už hádam všetko. Lego, kocky, dokonca aj stojku na hlave. Veru, nuda je náročná, nuda je hrozná, nuda je nudná.

Mama mu pred večerou dovolila chvíľku pozerať televízor. Viete čo dávajú? Pravidelný cestovateľský cyklus. Cesta okolo sveta sa začína. Ale čo to..Tomík nie je pobalený. Použije svoj zázračný kufor a tak sa dobrodružná cesta začína.Bublirybačka


Cirkusové
trampoty

Eko
divadielko
Malý
princ

Divadielko
Príbeh
vianočného
stromčeka

Divadielko cesta okolo sveta

Tomík sa opäť veľmi nudí. Vyskúšal už hádam všetko. Lego, kocky, dokonca aj stojku na hlave. Veru, nuda je náročná, nuda je hrozná, nuda je nudná.

Mama mu pred večerou dovolila chvíľku pozerať televízor. Viete čo dávajú? Pravidelný cestovateľský cyklus. Cesta okolo sveta sa začína. Ale čo to..Tomík nie je pobalený. Použije svoj zázračný kufor a tak sa dobrodružná cesta začína.

Od mexickej púšti s energickým Sanchezom la Panchom k businessmanke z NewYorku, ktorá nemá nikdy a na nikoho čas sa Tomík pomaly prepláva k domorodcovi Vegetkovi. Dostáva magický kvet a nakoniec daruje rukokrkonožky hundravému eskimákovi, čo stratil svoje polárne rukavice.

Ako to všetko dopadlo a o tom, aký farebný je svet sa dozviete v divadielku Cesta okolo sveta.